Fjärilar

Från trädgården

 Allmän pärlemorfjäril

Argynnis adippe


Vingbredd 44-58 mm. Flyger tämligen allmänt på örtrika gräsmarker och hyggen. Mycket lik bastardpärlemorfjäril men saknar dess bruna skuggning i de tre fälten på bakvingens undersida. Mörkkärnad fläck i diskfältet på bakvingens undersida saknas alltid. Kantbandet är ofta mindre distinkt och kantfläckarna inte lika tydliga och vinkellformade som hos bastardpärlemorfjärilen. Det finns former med och utan pärlemorfläckar av både allmän- och bastardpärlemorfjäril. Flygtid juli-augusti. larven lever på olika violer.


Påfågelöga


Familj:Praktfjärilar

Storlek:55 – 65 mm

Flygtid:April – Juni & Juli – September

Värdväxter:Brännässla och Humle


Visste du att Det är ingen slump att Påfågelögans teckning påminner om stirrande ögon. Det använder nämligen fjärilen som ett skydd mot rovdjur. När fjärilen fäller ut sina vingar kan rovdjuren bli skrämda av de stirrande ögonen.


Geografisk spridning

De förekommer i Europa och i Asien.


Utseende

Vingarna är djupt roströda med ett blått ”öga” på varje vinge, både fram och bak. Undersidan är mörkt gråbrun och fjärilen har därför ett perfekt kamouflage mot en gren eller en trädstam. Hona och hane har samma teckning.


Ängsvitvinge

Nässelfjäril

Pärlemorfjäril

Sandgräsfjäril (Hipparchia semele)

(Linnaeus, 1758)


Vingbredd  36-55 mm.

Flygtid  Juli-september

Värdväxt  Olika gräs till exempel i rörsläktet, elmsläktet och tåtelsläktet.

English name  Grayling


Sandgräsfjärilen hittas på öppna sandiga marker, i norra Europa gärna kustnära, under juli till september. När fjärilen vilar sitter den alltid med sammanslagna vingar, ofta på marken eller tallstammar, och är då mycket välkamouflerad.

Under flygtiden parar sig fjärilarna och honan lägger äggen ett och ett på grässtrån. Ur ägget kläcks larven. Larven växer inte färdigt den första sommaren utan övervintrar, äter och växer ytterligare nästa vår och förpuppas i juni. Efter 4-5 veckor kläcks den fullbildade fjärilen ur puppan och en ny flygtid börjar.


Tistelfjäril


Tistelfjärilen - en fin praktfjäril


Tistelfjärilen är tillsammans med amiralen en nästan årlig invandrare.

Tistelfjärilen är en fin fjäril som ibland kan ses i stort antal i våra trädgårdar under sensommaren. Den kan inte övervintra hos oss utan immigrerar, precis som amiralen, ifrån söder varje år.


Tistelfjärilen är dock inte en lika regelbunden gäst som amiralen. Vissa år kan den finnas i stort antal och andra år är den mer sällsynt.


Tistelfjärilen är berömd för att förflytta sig över stora avstånd. Den finns nästan överallt och den räknas som en av de mest utbredda dagfjärilarna i världen.


Tistelfjärilen tillhör den grupp fjärilar som kallas praktfjärilar. Med sina gulbruna, vita och svarta färger kan den påminna lite om nässelfjärilen men den är närmare släkt med amiralen.


Tistelfjärilen söker sig till blommor där den suger nektar. Dess larv lever framför allt på tistlar men den äter också andra växter som nässlor och malvor.